Ekonomiści Szkoły Austriackiej

Dostępność:
Jest Jest
Celem książki jest przedstawienie najważniejszych dokonań Szkoły Austriackiej poprzez charakterystykę najwybitniejszych jej przedstawicieli. Kolejność prezentowanych postaci została zdeterminowana datą urodzenia. Wybór „ikon ekonomii austriackiej” (oczywiście subiektywny) miał na celu logiczną i w miarę pełną analizę poszczególnych zagadnień szkoły, przedstawioną na tle czasów, w których Austriacy działali oraz zmian gospodarczych, które skutkowały ich osiągnięciami. Szkoła Austriacka rozwija się dzisiaj w bardzo szybkim tempie. Jest to wynik gwałtownego odwrotu od matematyzacji, odrodzenia logiki werbalnej jako narzędzia metodologicznego, a także poszukiwania stabilnej teoretycznie tradycji w domu wariatów makroekonomicznego teoretyzowania.

W kategoriach polityki Szkoła Austriacka jest coraz bardziej atrakcyjna, ze względu na ciągnącą się zagadkę cyklów koniunkturalnych, upadek socjalizmu, koszt i porażkę regulacyjnego państwa opiekuńczo-wojennego (welfare-warfare state) i publiczną frustrację spowodowaną przez nadmierny rozrost rządu (L.Rockwell). Książka ma również za zadanie pokazać w jakim stopniu teoria i metoda austriacka pozwalają na wyjaśnienie teraźniejszych problemów gospodarczych. Nurt ten charakteryzujesię dużą aktualnością i jest jednym z niewielu, który w sposób tak dogłębny wyjaśnia zjawiska, dla wielu ekonomistów „mainstreamowych” zaskakujące. Dlatego też, jak twierdzi L. Rockwell: "Ekonomia austriacka ma dziś ogromne znaczenie".