Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Ustawa zobowiązuje Kupującego do poinformowania Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy. Chęć odstąpienia od umowy można zgłosić mailowo: poczta@salonprasowy.pl lub pisemnie na adres: Publikator Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy dostępnego tutaj.

Jednocześnie informujemy iż koszt zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.